Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

 Lệ phí thị thực là bao nhiêu?

FAQ
Loại thị thực
Tuổi: dưới 6 tuổi
Tuổi: 6-12 tuổi
Tuổi: 13-18 tuổi
Tuổi: từ 18 tuổi
Thị thực Schengen
Miễn phí
40 Euro
80 Euro
80 Euro
Thị thực quốc gia
37,50 Euro
37,50 Euro
37,50 Euro
75 Euro

Đây là lệ phí xử lý hồ sơ phải nộp bằng tiền Việt và khi đơn bị từ chối hoặc khi Quý vị rút đơn sẽ không được hoàn lại. Phòng thị thực không thu các khoản lệ phí khác.

Thị thực cấp cho vợ/chồng, bạn đời có đăng ký và trẻ em vị thành niên chưa lập gia đình của người Đức, cũng như bố/mẹ của trẻ em vị thành niên người Đức được miễn lệ phí. Thị thực cấp cho vợ/chồng và con của công dân EU/công dân khu vực kinh tế châu Âu cũng được miễn lệ phí.

FAQ

Quay về đầu trang