Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Tôi còn phải chú ý điều gì nữa khi nộp đơn?

FAQ

Đề nghị Quý vị mang theo bản gốc và bản photo của tất cả các giấy tờ. Quý vị được nhận lại bản gốc.
Nhân viên phòng thị thực không thể photo cho Quý vị được.

Đề nghị Quý vị cho dịch các giấy tờ sang tiếng Đức.

Địa chỉ đến thăm/lưu trú ở Đức phải được khai đầy đủ (tên người hoặc tên công ty và tên người liên hệ với tên phố, số nhà, mã bưu điện, địa danh, số điện thoại).

FAQ

Quay về đầu trang