Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

 Tôi tìm tờ khai ở đâu?

FAQ

Quý vị tìm thấy tờ khai điện tử để xin thị thực Schengen ở đây: Link

Lưu ý chung về tờ khai diện tử:
Các quy định về thị thực nhập cảnh vào Đức đối với người nộp đơn tại Việt Nam

Quý vị tìm thấy tờ khai điện tử để xin thị thực quốc gia ở đây:
Mẫu đơn xin Thị thực dài hạn
Hướng dẫn theo mục 8 khoản 2 điều 54 kết hợp với điều 53 Luật Cư trú:
Bản tuyên bố tự tay ký

Đề nghị lưu ý: Chỉ hồ sơ gồm tờ khai điền đầy đủ và đúng, kèm theo tất cả các giấy tờ cần thiết mới được xét duyệt. Quý vị phải tự tay ký vào tờ khai.

FAQ

Quay về đầu trang