Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

 Tôi có cần lịch hẹn ngày nộp hồ sơ xin thị thực không?

FAQ

Từ ngày 20/02/2019 việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp thị thực Schengen của Đức và Bồ Đào Nha do Đức kiêm nhiệm (cho thời gian lưu trú tối đa 90 ngày) được chuyển sang các Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực của công ty VFS Global tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng – không phụ thuộc vào nơi Quý vị sinh sống tại Việt Nam. Kể từ ngày 03/02/2020 Quý vị chỉ có thể nộp hồ sơ xin cấp thị thực Schengen qua công ty VFS Global. Quý vị có thể đặt lịch hẹn nộp hồ sơ xin cấp thị thực Schengen trang web của VFS Global: https://visa.vfsglobal.com/vnm/en/deu

Quý vị có thể xem thông tin về đặt lịch hẹn nộp hồ sơ xin cấp thị thực quốc gia tại mục „Tôi có thể nộp đơn xin thị thực ở đâu?“.

FAQ

Quay về đầu trang