Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

 Tôi có cần lịch hẹn ngày nộp hồ sơ xin thị thực không?

FAQ

Quý vị có thể đặt lịch hẹn nộp hồ sơ thị thực Schengen và thị thực quốc gia miễn phí  qua trang web của Các cơ quan đại diện của CHLB Đức tại Việt Nam:

Đặt lịch hẹn

Không tùy thuộc vào nơi Quý vị sinh sống tại Việt Nam, kể từ ngày 20.02.2019 đơn xin cấp thị thực Schengen có thể được nộp thông qua các Trung tâm VFS tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, kể từ ngày 25.03.2019 đơn xin cấp thị thực Schengen có thể được nộp thông qua Trung tâm VFS tại Đà Nẵng. Quý vị tìm thấy những thông tin khác (tiếng Anh & Việt) trên trang web của VFS: https://www.vfsglobal.com/Germany/Vietnam/

Nếu Quý vị là thân nhân gia đình của một công dân EU không phải là công dân Đức (xem Quy định số 2004/38/EG của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ban hành ngày 29.4.2004), Quý vị không phải đăng ký lịch hẹn. Quý vị có thể đến trong giờ mở cửa thông thường từ 8.30 giờ đến 11.30 giờ (tại Hà Nội) hoặc từ 8.00 giờ đến 11.30 giờ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy vậy chúng tôi khuyến nghị Quý vị nên hẹn trước để tránh phải chờ đợi không cần thiết.

FAQ

Quay về đầu trang