Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Việc xét duyệt đơn xin thị thực kéo dài bao lâu?

FAQ

Việc xét duyệt đơn xin thị thực Schengen thông thường kéo dài 10-15 ngày làm việc, trường hợp ngoại lệ cũng có thể lâu hơn.

Việc xét duyệt đơn xin thị thực quốc gia thông thường kéo dài 8-12 tuần.
Nếu cần thiết phải thẩm tra giấy tờ (với giấy khai sinh cấp lại), có thể kéo dài khoảng 3 tháng.

Trong thời gian xét duyệt thông thường về nguyên tắc sẽ không trả lời các câu hỏi về kết quả. Vì không thẩm tra được nhân thân của người gọi điện thoại, nên vì lý do bảo mật dữ liệu sẽ không cung cấp thông tin qua điện thoại về kết quả của đơn xin cấp thị thực đang được xét duyệt.

Vì lý do bảo mật dữ liệu, Phòng thị thực chỉ được phép cung cấp thông tin về quy trình xét duyệt cấp thị thực cho:

- Người nộp đơn xin thị thực hoặc

- Người thứ ba có giấy ủy quyền của người xin thị thực.

FAQ

Quay về đầu trang