Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Ai có thể xin thị thực cho tôi?

FAQ

Về nguyên tắc Quý vị phải đích thân nộp hồ sơ xin thị thực. Trẻ em cũng phải có mặt. Có thể có ngoại lệ, nếu dấu vân tay của Quý vị trong vòng 5 năm gần đây đã được lưu lại cho hồ sơ xin cấp thị thực.

Lưu ý: việc gửi hồ sơ xin thị thực qua Email là không cần thiết và hồ sơ gửi trước qua Email cũng sẽ không được chấp nhận!

FAQ

Quay về đầu trang