Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Tôi phải làm đơn xin loại thị thực nào?

FAQ

A. Nếu Quý vị muốn đi Đức và lưu trú ngắn hạn tới tối đa là 90 ngày, Quý vị xin thị thực Schengen. Với thị thực này Quý vị có quyền nhập cảnh vào tất cả các nước Schengen.

Quý vị có thể xem thông tin về thủ tục xin cấp thị thực Schengen trên trang web của Các cơ quan đại diện Đức tại Việt Nam: Link hoặc trên trang web của VFS Global

B. Nếu Quý vị muốn nhập cảnh vào Đức và lưu trú dài hạn (hơn 90 ngày), Quý vị xin thị thực quốc gia.

Quý vị có thể xem thông tin về thủ tục xin cấp thị thực quốc gia trên trang web của Các cơ quan đại diện Đức tại Việt Nam: Link hoặc trên trang web của VFS Global

Với thị thực quốc gia Quý vị cũng có thể đi đến tất cả các nước Schengen tối đa 90 ngày trong mỗi nửa năm.


FAQ

Compass
Visa Navigator© Colourbox

Which visa do I need for Germany?

I want to travel to Germany as a tourist, on business, for my studies, to work, or to join family members who live there.

Which visa should I apply for?

Quay về đầu trang