Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Tôi có quyển hộ chiếu mới, nhưng trong hộ chiếu cũ của tôi vẫn còn thị thực Schengen còn giá trị. Tôi phải làm gì?

FAQ

Quý vị có thể tiếp tục sử dụng thị thực Schengen còn giá trị nhập cảnh nhiều lần trong hộ chiếu cũ kèm theo hộ chiếu mới có giá trị để đi lại. Khi nhập cảnh vào khối Schengen Quý vị chỉ cần trình cả hai quyển hộ chiếu (cũ và mới).

Quý vị cũng có thể xin chuyển đổi thị thực với giá trị thời hạn còn lại từ hộ chiếu cũ sang hộ chiếu mới. Về việc này Quý vị cần liên hệ với Cơ quan đại diện ngoại giao của Đức phụ trách nơi cư trú của Quý vị qua Email hoặc qua mục liên hệ trên trang web của Cơ quan đại diện, tức là liên hệ với Đại sứ quán Đức tại Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định về thẩm quyền theo nơi cư trú.

FAQ

Quay về đầu trang