Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Các câu hỏi thường gặp

FAQ

Có thể câu trả lời cho các câu hỏi của Quý vị có thể tìm thấy ở đây:

FAQ

Kể từ bây giờ, Cơ quan đại diện Đức không thể cấp thị thực vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than do hộ chiếu này không có thông tin về nơi sinh.

Các câu hỏi thường gặp

Kể từ tháng 3/2020 việc tiếp nhận các loại hồ sơ xin cấp thị thực dưới đây sẽ được chuyển sang công ty cung cấp dịch vụ bên ngoài VFS Global:

Thông báo về việc chuyển khâu tiếp nhận một số loại hồ sơ xin cấp thị thực sang công ty VFS Global kể từ ngày 02/03/2020

Kể từ tháng 03/2020 việc tiếp nhận các loại hồ sơ xin cấp thị thực dài hạn (thị thực quốc gia) dưới đây sẽ được chuyển sang công ty cung cấp dịch vụ bên ngoài VFS Global:Hồ sơ xin cấp thị thực đi du…

Tôi có thể nộp đơn xin thị thực ở đâu?

  1. Chuyển khâu nhận hồ sơ – Có nghĩa là gì? Theo điều 43 Quy tắc thị thực, việc chuyển khâu nhận hồ sơ ra bên ngoài được hiểu là hợp tác với một công ty dịch vụ bên ngoài trên cơ sở một hợp đồng.…

Câu hỏi thường gặp: Chuyển giao việc tiếp nhận hồ sơ thị thực cho công ty cung cấp dịch vụ bên ngoài – Có nghĩa là gì?

Quý vị có thể tiếp tục sử dụng thị thực Schengen còn giá trị nhập cảnh nhiều lần trong hộ chiếu cũ kèm theo hộ chiếu mới có giá trị để đi lại. Khi nhập cảnh vào khối Schengen Quý vị chỉ cần trình cả…

Tôi có quyển hộ chiếu mới, nhưng trong hộ chiếu cũ của tôi vẫn còn thị thực Schengen còn giá trị. Tôi phải làm gì?

A. Nếu Quý vị muốn đi Đức và lưu trú ngắn hạn tới tối đa là 90 ngày, Quý vị xin thị thực Schengen. Với thị thực này Quý vị có quyền nhập cảnh vào tất cả các nước Schengen. Quý vị có thể xem thông tin…

Tôi phải làm đơn xin loại thị thực nào?

Với một thị thực Schengen Quý vị được phép lưu trú tại các nước Schengen tối đa 90 ngày trong mỗi một chu kỳ nửa năm, nếu thời hạn ghi trong thị thực không ngắn hơn.

Thị thực Schengen là gì?

Từ ngày 20/02/2019 việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp thị thực Schengen của Đức và Bồ Đào Nha do Đức kiêm nhiệm (cho thời gian lưu trú tối đa 90 ngày) được chuyển sang các Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị…

 Tôi có cần lịch hẹn ngày nộp hồ sơ xin thị thực không?

Loại thị thực Tuổi: dưới 6 tuổi Tuổi: 6-12 tuổi Tuổi: 13-18 tuổi Tuổi: từ 18 tuổi Thị thực Schengen Miễn phí 40 Euro 80 Euro 80 Euro Thị thực quốc gia 37,50 Euro 37,50 Euro …

 Lệ phí thị thực là bao nhiêu?

Đề nghị Quý vị nộp đơn xin thị thực sớm nhất có thể!

90 ngày trước ngày dự kiến lên đường đã có thể nộp đơn xin thị thực.

Bao giờ phải đặt đơn xin cấp thị thực?

Nếu muốn đi đến nhiều nước Schengen, trước hết phải tự quyết định sẽ phải xin thị thực tại cơ quan đại diện của nước nào.

Nếu chắc chắn phải xin thị thực Schengen của Đức, cần phải tìm hiểu thông tin ở đây xem cơ quan đại diện nào của Đức có thẩm quyền nhận đơn của mình.

Phải nộp đơn ở đâu?

Hộ chiếu phải đáp ứng những điều kiện sau:

Hộ chiếu phổ thông

Không thể đăng ký lịch hẹn nộp đơn xin thị thực cho một nhóm tại phòng thị thực. Chỉ có thể đăng ký lịch hẹn nộp đơn cho từng người và mỗi một người nộp đơn phải đăng ký một lịch hẹn riêng.

Quy trình xin thị thực theo nhóm

Về nguyên tắc Quý vị phải đích thân nộp hồ sơ xin thị thực. Trẻ em cũng phải có mặt. Có thể có ngoại lệ, nếu dấu vân tay của Quý vị trong vòng 5 năm gần đây đã được lưu lại cho hồ sơ xin cấp thị…

Ai có thể xin thị thực cho tôi?

Điều kiện pháp lý của các nước Schengen là người xin thị thực phải có bảo hiểm du lịch cho khu vực Schengen trước khi được cấp thị thực.

Bảo hiểm du lịch

Thời gian xét duyệt cấp một thị thực Schengen là khoảng 10-15 ngày làm việc.Thời gian xét duyệt cấp một thị thực dài hạn trung bình từ 8-12 tuần. Trong thời gian xét duyệt này về nguyên tắc không trả…

Thời gian xét duyệt/ Hỏi kết quả

Quý vị tìm thấy tờ khai điện tử để xin thị thực Schengen ở đây: Link Lưu ý chung về tờ khai diện tử: Các quy định về thị thực nhập cảnh vào Đức đối với người nộp đơn tại Việt Nam Quý vị tìm thấy tờ…

 Tôi tìm tờ khai ở đâu?

Nộp ảnh mới chụp (không cũ hơn 6 tháng).

Yêu cầu đối với ảnh hộ chiếu

Ngay sau khi nhận thị thực phải kiểm tra các dữ liệu ghi trên thị thực có đúng không. Đặc biệt phải kiểm tra thời hạn thị thực và đối chiếu với tổng thời gian lưu trú. Ngoài ra còn phải kiểm tra cách viết tên, họ và số hộ chiếu có đúng không. Nếu có sai sót phải báo ngay cho nơi cấp thị thực.

Nhập cảnh sau khi nhận thị thực

Thị thực Schengen chỉ được cấp nếu người đặt đơn chứng minh được có chỗ ở và có đủ khả năng chi trả cho thời gian lưu trú.

Việc chứng minh tài chính cho mục đích thăm thân có thể được thể hiện trên giấy bảo lãnh.

Giấy cam kết bảo lãnh

Việc xét duyệt đơn xin thị thực Schengen thông thường kéo dài 10-15 ngày làm việc, trường hợp ngoại lệ cũng có thể lâu hơn. Việc xét duyệt đơn xin thị thực quốc gia thông thường kéo dài 8-12…

Việc xét duyệt đơn xin thị thực kéo dài bao lâu?

Trẻ vị thành niên (người chưa tròn 18 tuổi) thường đi cùng với bố mẹ, những thân nhân khác trong gia đình (ông bà, cô, chú, bác) hoặc đi cùng với người phụ trách (v/d như trong một nhóm học sinh).

Quy trình xin cấp thị thực cho trẻ vị thành niên

Quý vị đã từng đến các nước thuộc khối Schengen và muốn xin thị thực một năm/nhiều năm cho mục đích công tác hoặc thăm thân để phục vụ việc đi lại thường xuyên? Quý vị hãy ghi rõ đề nghị này vào đơn xin thị thực:

Thị thực Schengen một năm và nhiều năm

Thông tin hướng dẫn về việc bảo vệ dữ liệu và thông tin chi tiết về việc xử lý và thu thập dữ liệu trong khuôn khổ xin cấp thị thực có thể tìm thấy trong các bản hướng dẫn dưới đây: Bản tiếng…

Cơ quan đại diện xử lý những dữ liệu nào khi tôi xin cấp thị thực?

Mục đích chuyến đi Đại sứ quán hay Tổng Lãnh sự quán sẽ kiểm tra xem mục đích chuyến đi của Quý vị có rõ ràng hay không. Trong các bản hướng dẫn của chúng tôi Quý vị sẽ thấy danh mục các giấy tờ…

Điều kiện cấp thị thực Schengen

Thị thực Schengen của tôi có thời hạn bao lâu?

Thời hạn có giá trị của thị thực dựa trên

- Khoảng thời gian ghi trên thị thực (Ví dụ: có giá trị từ 01.04.2015 đến 31.07.2015)

Tính thời gian lưu trú được phép cho những trường hợp lưu trú ngắn hạn

Đề nghị Quý vị mang theo bản gốc và bản photo của tất cả các giấy tờ. Quý vị được nhận lại bản gốc. Nhân viên phòng thị thực không thể photo cho Quý vị được. Đề nghị Quý vị cho dịch các giấy tờ sang…

Tôi còn phải chú ý điều gì nữa khi nộp đơn?

Các cơ quan đại diện khuyên Quý vị không nên sử dụng dịch vụ dịch thuật và dịch vụ bảo hiểm du lịch của „những kẻ môi giới lượn lờ“ trước cửa Đại sứ quán. Những dịch vụ này vừa không được cơ quan đại…

Còn cần phải biết điều gì nữa?

Quý vị hoặc một người được Quý vị ủy quyền bằng văn bản có thể khiếu nại bằng văn bản quyết định từ chối cấp thị thực và đề nghị thẩm tra lại đơn xin cấp thị thực của Quý vị. Ngoài ra Quý vị cũng có…

Tôi có thể làm gì, nếu đơn xin cấp thị thực bị từ chối?

Những giải thích sau đây sẽ giúp Quý vị hiểu rõ hơn về lý do từ chối cấp thị thực trong thư từ chối mà Quý vị nhận được.


Giải thích về thư từ chối

Đơn xin cấp thị thực của Quý vị bị từ chối?

Những giải thích sau đây sẽ giúp Quý vị hiểu rõ hơn về lý do từ chối cấp thị thực trong thư:

Từ chối đơn xin cấp thị thực / Thủ tục khiếu nại

Người xin cấp thị thực Schengen có thể gửi khiếu nại về thái độ của của nhân viên lãnh sự quán, của công ty cung cấp dịch vụ bên ngoài VFS Global hoặc về quy trình nộp hồ sơ xin cấp thị thực qua mục…

Làm thế nào để tôi có thể khiếu nại về thái độ của của nhân viên lãnh sự quán, của công ty cung cấp dịch vụ bên ngoài VFS Global hoặc về quy trình nộp hồ sơ xin cấp thị thực?

Theo điều 51 khoản 1 mục số 7 Luật Cư trú Đức thì giấy phép cư trú Đức sẽ bị hủy nếu người có giấy phép ở bên ngoài nước Đức quá 6 tháng. Theo điều 51 khoản 4 Luật Cư trú Đức, Sở Ngoại kiều có thể cấp…

Giấy phép cư trú Đức của tôi có bị hủy nếu tôi ở bên ngoài nước Đức quá lâu?

Tiếp tục áp dụng thủ tục đơn giản cho việc cấp chứng nhận còn sống để trình Cơ quan bảo hiểm hưu trí Đức trong năm 2021 Trong trường hợp người hưởng lương hưu sống ở nước ngoài, Cơ quan bảo hiểm hưu…

Thủ tục liên quan tới việc nhận lương hưu

Für die im Ausland ansässigen Deutschen sind die Auslandsvertretungen in allen rechtlichen Angelegenheiten die wichtigste Verbindungsstelle nach Deutschland. Hier informieren wir Sie über unsere wichtigsten Dienstleistungen sowie über das jeweilige Verfahren, geordnet nach dem Alphabet.

Konsularischer Service von A bis Z

Quay về đầu trang