Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Thông báo nghỉ nhân dịp lễ Thăng thiên ngày 21.05.2020

Achtung

Achtung, © dpa

Bài viết

Nhân dịp lễ Thăng thiên, các cơ quan đại diện ngoại giao CHLB Đức tại Việt Nam không làm việc vào ngày thứ năm, 21.05.2020.

Quý vị vẫn có thể tự đặt lịch hẹn cho mục đích xin cấp mới hộ chiếu như bình thường thông qua hệ thống đặt hẹn tự động của TLSQ Đức Tp. HCM theo đường dẫn https://vietnam.diplo.de/vn-vi/dichvulanhsu/-/2312814. Lịch hẹn nộp xin cấp thị thực ngắn hạn nộp qua công ty VFS Global theo đường dẫn https://visa.vfsglobal.com/vnm/en/deu.

Quay về đầu trang