Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Nâng mức trợ cấp hỗ trợ đào tạo (BAföG) từ ngày 01/09/2019

Rechtsstaatsdialog

Rechtsstaatsdialog, © Colourbox

Bài viết

Quốc hội Đức và Hội đồng Liên bang Đức đã đồng ý nâng mức trợ cấp hỗ trợ đào tạo (BAföG), văn bản liên quan đã được công bố trong Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên bang Đức.

Kể từ ngày 01/09/2019 để chứng minh khả năng tài chính trong quá trình xin cấp thị thực, chẳng hạn xin cấp thị thực đi du học, người xin cấp thị thực phải nộp bằng chứng có 853 Euro mỗi tháng.

Quay về đầu trang