Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Phòng Thị thực Đại sứ quán Đức đóng cửa từ ngày 10.09 đến hết ngày 21.9.2018

Calender

Calender, © Colourbox

Bài viết

Do phải thực hiện việc sửa chữa xây dựng nên Phòng Thị thực Đại sứ quán Đức sẽ đóng cửa từ ngày 10.09.2018 đến hết ngày 21.9.2018.

Chỉ dẫn quan trọng

Do phải thực hiện việc sửa chữa xây dựng nên Phòng Thị thực Đại sứ quán Đức sẽ đóng cửa từ ngày 10.09.2018 đến hết ngày 21.9.2018. Trong thời gian Phòng Thị thực đóng cửa, Phòng Lãnh sự vẫn mở cửa bình thường để tiếp nhận hồ sơ xin cấp hộ chiếu Đức,hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ Việt Nam, công chứng giấy tờ và các công việc lãnh sự khác ngoài thị thực…

Quay về đầu trang