Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Địa chỉ liên hệ mới của Tổng Lãnh sự quán Đức Tp. Hồ Chí Minh

Tổng Lãnh sự Đức tại Tp. Hồ Chí Minh Andreas Siegel

Ông Andreas Siegel là Tổng lãnh sự tại Tổng Lãnh Sự Quán Đức thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 9. 2016., © Peter Scheid Film

Bài viết

Tổng Lãnh sự quán Đức tại Tp. Hồ Chí Minh đã chuyển sang trụ sở mới với địa chỉ liên hệ như sau

Tổng Lãnh sự quán Đức tại Tp. Hồ Chí Minh đã chuyển sang trụ sở mới với địa chỉ liên hệ như sau:

Ngôi nhà Đức

Số 33 đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

710088, Việt Nam

Điện thoại: +84-(0)28-38 28 81 00

Fax: +84-(0)28-38 28 81 01

E-Mail: info@hoch.diplo.de

Internet: http://www.vietnam.diplo.de

Quay về đầu trang