Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Cương quyết hành động thay cho chỉ phản ứng – Nhiệm kỳ Chủ tịch G7 của Đức trong năm 2022

German G7 Presidency logo in white on a blue background.

German G7 Presidency logo, © Federal Government

Bài viết

Ngày 01/01/2022 Đức bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch G7 trong một năm. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Baerbock đề ra một Nghị trình Phòng ngừa và Chuyển đổi cho công việc của các ngoại trưởng các nước G7.

Thống nhất về các chủ đề chính sách đối ngoại và an ninh là công việc cốt lõi

Đối với các ngoại trưởng các nước G7, sự thống nhất chặt chẽ, đầy tin cậy và không hình thức trước những thách thức và các cuộc khủng hoảng về chính sách đối ngoại và an ninh là một trọng tâm cố định trong Nghị trình. Nhóm G7 tạo ra một nền tảng có một không hai, để dựa trên những giá trị chung của chúng ta đưa ra những động lực giải quyết xung đột và để xử lý những thách thức chiến lược. Cuộc chiến tranh tấn công Ucraina của Nga từ ngày 24/02/2022 cho thấy, việc thống nhất liên tục và không hình thức trong nhóm G7 là thiết yếu như thế nào. Trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Đức, các nước G7 đã chứng tỏ ý chí lãnh đạo trong cuộc khủng hoảng này và đã góp phần đáng kể để quốc tế đồng lòng chống lại cuộc xâm lược của Nga.

Ngày 28/04 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Annalena Baerbock đã phát biểu về chủ đề này:

Từ khi kết thúc chiến tranh lạnh, các nền dân chủ, các đối tác G7 có cùng những giá trị chung chúng ta chưa từng bị thách thức như ngày nay ở châu Âu và trên toàn thế giới. Cuộc chiến tranh tấn công Ucaina của Nga là một cuộc tấn công vào những gì các xã hội cởi mở của chúng ta đang gìn giữ: Quyền con người, tự do và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Những nền dân chủ tự do, mạnh mẽ với một cơ sở những giá trị mạnh mẽ

Chỉ cùng nhau chúng ta mới có thể giải quyết được những thách thức toàn cầu. Đối với các nước G7 điều đó có nghĩa là chúng ta phải nói, chúng ta với tư cách là những nền dân chủ tự do có nghĩa vụ gìn giữ chủ nghĩa đa phương, đấu tranh cho cái gì, thay cho việc chỉ luôn tập trung vào việc chúng ta chống cái gì.

– Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Annalena Baerbock

Nhưng còn hơn thế nữa: nước Đức đã đặt mục tiêu tiếp tục tăng cường cơ sở những giá trị chung của các nước G7. Về điểm này Đức muốn gắn chặt hơn nữa các chủ đề quyền con người, v/d như trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bình đẳng giới, cũng như nhắm đến trách nhiệm giải trình đối với các vụ vi phạm quyền con người. Đồng thời Đức muốn nỗ lực để các nền dân chủ tự do vẫn mạnh mẽ và thực sự đem lại cho con người nhiều tự do, an ninh hơn và thịnh vượng bền vững hơn.

Nghị trình Phòng ngừa và Chuyền đổi là chủ đạo: Cuộc khủng hoảng khí hậu là một trong ba trọng tâm

Không chỉ cuộc khủng hoảng khí hậu cho thấy ý nghĩa của việc hành động nhìn xa, trông rộng, sớm và cùng nhau. Chính vì thế Đức muốn sử dụng sức mạnh kiến tạo của G7 cho một Nghị trình Phòng ngừa và Chuyển đổi dứt khoát:

Hành động, trước khi quá muộn: Đó là thông điệp chính, mà  chúng ta muốn đề cập đến với các ngoại trưởng, hướng đến cuộc khủng hoảng khí hậu, và tất nhiên cũng hướng đến công tác phòng chống đại dịch, nhưng cũng hướng đến sức đề kháng của các nền dân chủ.

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Annalena Baerbock

Khủng hoảng khí hậu

Cuộc khủng hoảng khí hậu tiếp tục gia tăng không chỉ gây ra đau khổ cho mỗi người, mà còn làm cho các cuộc xung đột gay gắt hơn tại những vùng khác nhau trên thế giới. Chính sách khí hậu là một chính sách an ninh phòng ngừa và vì thế là một thành phần trung tâm của chính sách đối ngoại của chúng ta và của nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên G7 của chúng ta. Chính vì thế nước Đức muốn mở rộng một cách cơ bản nỗ lực bảo vệ khí hậu của G7. Các quan hệ đối tác năng lượng và khí hậu là một cơ hội thực sự để có được phồn thịnh bền vững, nhất là đối với những nước phát thải nhiều khí thải hoặc phụ thuộc nhiều vào năng lượng hóa thạch. Vấn đề đặt ra cũng còn là trong khuôn khổ G7 phải dựa vào trợ giúp nhân đạo dự phòng như là công cụ để giảm nhẹ các hậu quả, trong đó có hậu quả do khủng hoảng khí hậu gây ra, cũng như xây dựng một sự hiểu biết chung tốt hơn về mối quan hệ giữa khí hậu và an ninh.

Hợp tác quốc tế

Trong nhiệm kỳ Chủ tịch G7 của chúng ta, nước Đức muốn tăng cường chủ nghĩa đa phương. Trên phạm vi quốc tế chỉ có thể cùng nhau mới chống lại được các cuộc khủng hoảng như đại dịch Corona. Đối với những cuộc khủng hoảng trong tương lai, cộng đồng quốc tế phải ứng phó sớm, nhất quán và dựa trên cơ sở khoa học và hội đồng các chuyên gia. Liên hiệp quốc là khuôn khổ đúng đắn cho việc đó. Chính vì thế trong Nghị trình của các ngoại trưởng các nước G7 có các nội dung tăng cường kiến tạo y tế quốc tế và công bằng vắcxin toàn cầu.

Thông tin sai lệch và an ninh mạng

Với tư cách là đối tác có cùng những giá trị chung của G7, Đức chia xẻ mục tiêu tăng cường sức đề kháng của các nền dân chủ trên khắp thế giới. Ví dụ như những chiến dịch thông tin sai lệch là một mối đe dọa thực sự đối với tất cả các xã hội mở. Chính vì thế Đức cũng muốn đưa vào kế hoạch những dự án cải thiện an ninh mạng cho những nước đối tác được lựa chọn bên ngoài nhóm G7 và những đầu tư trong tương lai vào kết cấu hạ tầng chung trên khắp thế giới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Annalena Baerbock:

Đưa thông tin sai lệch là tấn công vào các giá trị cơ bản của các nền dân chủ tự do của chúng ta: Sự cởi mở của chúng ta, sự minh bạch của chúng ta, năng lực tranh luận và đấu tranh một cách công bằng và tự do của chúng ta.

Chính vì thế tất cả chúng ta, những người cùng chia xẻ những giá trị này, phải hợp tác để ứng phó với thách thức to lớn này.

Chúng ta đã đưa việc tăng cường sức đề kháng dân chủ trở thành một nhiệm vụ cốt lõi của nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên G7 của chúng ta. Chúng ta muốn tăng cường cơ chế ứng phó khủng hoảng của G7 – một diễn đàn tập hợp các chuyên gia quốc tế, để có thể xác định tức thời những mối đe dọa của thông tin sai lệch, trao đổi những quy trình đã được thử thách và soạn thảo những ứng phó chung.

Những cột mốc trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên 2022

Những cột mốc “truyền thống” theo lịch trình đối với các ngoại trưởng G7 trong năm 2022 dự kiến là hai cuộc gặp cấp bộ trưởng. Cuộc gặp lần thứ nhất của các ngoại trưởng G7 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 tại Weissenhaus. Một cuộc gặp tiếp theo được lên kế hoạch cho mùa Thu.

Ngoài ra như mỗi năm, sẽ có một cuộc gặp chung các ngoại trưởng G7 bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên hiệp quốc tháng 9.2022. Trong cuộc gặp đó thông thường sẽ đề cập đến các chủ đề thời sự liên quan đến đa phương.

Thắt chặt quan hệ với những đối tác có cùng giá trị chung bên ngoài nhóm G7

Các nước G7 không chỉ nhóm họp trong nội bộ: trong tất cả các cuộc gặp, nước Đức sẽ mời những nước ủng hộ những giá trị chung như tự do và nhà nước pháp quyền. Ví dụ như trong cuộc gặp vào tháng 5 có Ucraina và Moldova tham dự.

Quay về đầu trang