Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Đại sứ Đức thăm dự án Tài chính vi mô của Quĩ Ngân hàng tiết kiệm Đức

Besuch des Büros von TYM in Hanoi: Thăm văn phòng của Quĩ Tình thương tại Hà Nội

Besuch des Büros von TYM in Hanoi: Thăm văn phòng của Quĩ Tình thương tại Hà Nội, © TYM

07.07.2020 - Bài viết

Ngày 03.07 Đại sứ Đức, tiễn sĩ Hildner đã tới thăm một dự án tài chính vi mô tại tỉnh Bắc Ninh do Đức hỗ trợ.

Besuch einer Kleinstunternehmerin, Kundin von TYM: Thăm một hộ gia đình, khách hàng của Quĩ TYM
Besuch einer Kleinstunternehmerin, Kundin von TYM: Thăm một hộ gia đình, khách hàng của Quĩ TYM© TYM

Đối tác dự án phía Đức là Quĩ ngân hàng tiết kiệm Đức phối hợp với Hội phụ nữ Việt Nam và Quĩ Tình Thương (TYM) thực hiện dự án.

Besuch einer Schulungsmaßnahme von TYM zum Thema „Saving“-Tham dự buổi tập huấn của TYM về chủ đề ,,Tiết kiệm
Besuch einer Schulungsmaßnahme von TYM zum Thema „Saving“-Tham dự buổi tập huấn của TYM về chủ đề ,,Tiết kiệm"© TYM
Besuch einer Dorfschneiderin, Kundin von TYM: Thăm một thợ may của làng, khách hàng của Quĩ TYM
Besuch einer Dorfschneiderin, Kundin von TYM: Thăm một thợ may của làng, khách hàng của Quĩ TYM© TYM

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngoài Trung tâm đào tạo, Ngài Đại sứ còn đến thăm hai khách hàng của dự án, những người nhận được những khoản vay hỗ trợ từ dự án để tạo dựng cho mình được những nguồn việc làm và thu nhập riêng. 

Quay về đầu trang