Chào mừng Quý vị đến với trang web của Bộ Ngoại giao Đức!

Đại sứ Đức TS. Guido Hildner đến thăm Ngôi nhà Đức Tp. Hồ Chí Minh

Deutscher Botschafter Dr. Guido Hildner zu Besuch im Deutschen Haus Ho-Chi-Minh-Stadt-Đại sứ Đức TS. Guido Hildner đến thăm Ngôi nhà Đức Tp. Hồ Chí Minh

Deutscher Botschafter Dr. Guido Hildner zu Besuch im Deutschen Haus Ho-Chi-Minh-Stadt-Đại sứ Đức TS. Guido Hildner đến thăm Ngôi nhà Đức Tp. Hồ Chí Minh, © Deutsches Haus HCMS

29.06.2020 - Bài viết
Deutscher Botschafter Dr. Guido Hildner zu Besuch bei GBA-Đại sứ Đức TS. Guido Hildner thăm văn phòng Hiệp Hội Các Doanh Nghiệp Đức Tại Việt Nam
Deutscher Botschafter Dr. Guido Hildner zu Besuch bei GBA-Đại sứ Đức TS. Guido Hildner thăm văn phòng Hiệp Hội Các Doanh Nghiệp Đức Tại Việt Nam© Deutsches Haus HCMS
Deutscher Botschafter Dr. Guido Hildner zu Besuch bei „German Business Incubator“-Đại sứ Đức TS. Guido Hildner thăm Vườn ươm doanh nghiệp Đức tại Việt Nam
Deutscher Botschafter Dr. Guido Hildner zu Besuch bei „German Business Incubator“-Đại sứ Đức TS. Guido Hildner thăm Vườn ươm doanh nghiệp Đức tại Việt Nam© Deutsches Haus HCMS

Vào ngày 24.6 Đại sứ Đức tại Việt Nam Ts. Guido Hildner đã đến thăm Ngôi nhà Đức Tp. Hồ Chí Minh và gặp gỡ các đại diện của các tổ chức và công ty Đức có trụ sở tại đó như Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (AHK), Vườn ươm doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (German Business Incubator) do AHK tổ chức, Hiệp Hội Các Doanh Nghiệp Đức Tại Việt Nam (GBA), công ty Bosch, viện Goethe Tp. HCM, văn phòng Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tại Tp. HCM và Tổng lãnh sự quán Đức Tp. HCM.

Deutscher Botschafter Dr. Guido Hildner zu Besuch im GI HCMS-Đại sứ Đức TS. Guido Hildner đến thăm viện Goethe Tp. HCM
Deutscher Botschafter Dr. Guido Hildner zu Besuch im GI HCMS-Đại sứ Đức TS. Guido Hildner đến thăm viện Goethe Tp. HCM© Deutsches Haus HCMS

Trong một thời gian ngắn sau khi thành lập, ngôi nhà Đức Tp. HCM đã trở thành một trung tâm quan trọng của đời sống Đức tại Việt Nam.

Quay về đầu trang