Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Hệ thống đăng ký hẹn tại các cơ quan đại diện của CHLB Đức tại Việt Nam

aufgeklappter Tischkalender mit Kugelschreiber

Terminbuchung, © colourbox.de

Artikel

Weitere Informationen

Quý vị có thể đặt lịch hẹn thông qua hệ thống đăng ký hẹn của Đại sứ quán cho mục đích xin cấp thị thực, cấp mới hộ chiếu hoặc xin chữ ký đóng dấu ủy quyền để mở tài khoản phong tỏa ở đây (Lưu ý: không đặt hẹn sớm quá 12 tuần).

Hệ thống đăng ký hẹn tại Đại sứ quán Đức tại Hà Nội

Vào các đường dẫn sau Quý vị có thể tự đăng ký hẹn làm việc trong hệ thống đăng ký hẹn của Tổng lãnh sự quán Đức cho mục đích xin cấp thị thực, cấp mới hộ chiếu/ Chứng minh thư hoặc giấy khai sinh cho công dân Đức. Lưu ý: không đặt hẹn sớm quá 12 tuần

Hệ thống đăng ký hẹn tại Tổng lãnh sự quán Đức tại Tp. Hồ Chí Minh

Verwandte Inhalte

nach oben